Người Hà Nội và người Sài Gòn : Ai mua sắm trực tuyến thông minh hơn?

()

Hà Nội và TP.HCM có nhiều đặc trưng khác biệt, từ phong tục, tập quán cho đến thói quen mua sắm.

Kết quả hình ảnh cho Người Hà Nội và người Sài Gòn : Ai mua sắm trực tuyến thông minh hơn?

Nghiên cứu này được một trang thương mại điện tử tại Việt Nam thực hiện thông qua việc phân tích 1 triệu lượt truy cập vào trang trong năm 2016.

[infographic] su khac biet giua nguoi hn va tp.hcm khi mua hang online hinh anh 1

 Nguồn : Danviet

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.