Chỉnh sửa thông tin tài khoản Salework Admin.

()

Bạn muốn thay đổi thông tin như số điện thoại, mật khẩu cho tài khoản Salework, các thác sẽ được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Click chọn Tên tài khoản > Thiết lập.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản Salework Admin. - 50

  • Bước 2: Thay đổi thông tin tài khoản.

Bạn có thể thay đổi được các thông tin như Họ tên và Số điện thoại.

Chú ý: Email của tài khoản sau khi đã xác nhận thông tin trên hệ thống thì sẽ không chỉnh sửa được.

Chỉnh sửa thông tin tài khoản Salework Admin. - 51

Khi đã điền đầy đủ thông tin bạn chọn Lưu để hoàn tất.

  • Bước 3: Đổi mật khẩu

Để đổi mật khẩu, bạn chuyển sang tab Đổi mật khẩu.

Điền mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới muốn thay đổi.

Lưu ý: Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ, số và ký tự đặc biệt (@,$,*,…)

Chỉnh sửa thông tin tài khoản Salework Admin. - 52

Chọn Đổi mật khẩu để lưu mật khẩu mới. 

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập thông tin tài khoản Salework Admin. 

Mọi vấn đề thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ đến hotline: 1900633891 hoặc gửi về Email: [email protected] để được tư vấn và giải đáp.

Chúc bạn thành công!

 

Bài viết Chỉnh sửa thông tin tài khoản Salework Admin. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Salework.


Sat_17_Jul_2021_10:49:14_+0000
#
#

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.