Phân tích nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lenin


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Phát triển ( Development ) là gì ? Phát triển tên tiếng Anh là gì ? Nguyên lý về sự tăng trưởng theo chủ nghĩa Mac – Lenin ?

Trong đời sống, mọi sự vật hiện tượng kỳ lạ luôn hoạt động, tăng trưởng và sống sót theo một quy luật nhất định. Sự tăng trưởng gắn liền với tính đại trà phổ thông của mọi sự vật, vấn đề, hiện tượng kỳ lạ. Trong phép biện chứng duy vật, nguyên tắc về sự tăng trưởng là một trong hai nguyên tắc quan trọng, là cơ sở hình thành quan điểm tổng lực. Phát triển là đặc trưng thông dụng, tăng trưởng là một tất yếu khách quan. Vậy tăng trưởng là gì ? Nguyên lý về sự tăng trưởng theo Triết học Mác – Lenin được hiểu và có ý nghĩa như thế nào ?

1. Phát triển là gì ?

Có nhiều quan điểm về ” phát triển”, theo đó:

Bạn đang đọc: Phân tích nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lenin

– Theo ý niệm biện chứng sự tăng trưởng là một quy trình tiến lên từ thấp đến cao. Quá trình đó diễn ra từ từ, nhảy vọt đưa tới sự sinh ra của cái mới thay thế sửa chữa cái cũ, không phải khi nào sự tăng trưởng cũng diễn ra theo đường thẳng, mà rất quanh co, phức tạp, thậm chí còn có những bước lùi trong thời điểm tạm thời. Theo quan điểm biện chứng, sự tăng trưởng là tác dụng của quy trình biến hóa từ từ về lượng dẫn đến sự đổi khác về chất, là quy trình diễn ra theo đường xoáy ốc và hết mỗi chu kì sự vật lặp lại có vẻ như sự vật bắt đầu nhưng ở Lever cao hơn. Quan điểm biện chứng cũng chứng minh và khẳng định nguồn gốc của sự tăng trưởng nằm trong bản thân sự vật. – Theo quan điểm siêu hình tăng trưởng chỉ là sự tăng lên, giảm thuần túy về lượng, không có sự đổi khác gì về mặt chất của sự vật ; hoặc nếu có sự đổi khác nhất định về chất thì sự biến hóa ấy cũng chỉ diễn ra theo một vòng khép kín, chứ không có sự sinh thành ra cái mới với những chất mới. Những người theo quan điểm siêu hình xem sự tăng trưởng như thể một quy trình tiến lên liên tục, không có bước quanh có, phức tạp. Phát triển cũng là quy trình phát sinh và xử lý xích míc khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng kỳ lạ ; là quy trình thống nhất giữa phủ định những tác nhân xấu đi và thừa kế, nâng cao tác nhân tích cực từ sự vật, hiện tượng kỳ lạ cũ trong hình thái của sự vật, hiện tượng kỳ lạ mới.

2. Phát triển tên tiếng Anh là gì ?

Phát triển tên tiếng Anh là: ” Development“.

3. Nguyên lý về sự tăng trưởng theo Triết học Mác – Lenin ?

3.1. Tính chất của phương pháp luận

Theo quan điểm duy vật biện chứng, tăng trưởng có 4 đặc thù cơ bản : tính khách quan, tính thông dụng và tính phong phú, đa dạng và phong phú. – Tính khách quan của sự tăng trưởng được biểu lộ trong nguồn gốc của sự hoạt động và tăng trưởng. Đó là quy trình bắt nguồn từ bản thân của sự vật, hiện tượng kỳ lạ là quy trình xử lý xích míc của sự vật, hiên tượng đó. Tính chất này là thuộc tính tất yếu không nhờ vào vào ý thức con người. Ví dụ : Hạt lúa, hạt đầu khi có nước, đất, chất dinh dưỡng, ánh sáng dù không có con người nhưng nó vẫn tăng trưởng. – Tính phổ cập của sự tăng trưởng được bộc lộ ở những quy trình tăng trưởng diễn ra trong một nghành tự nhiên, xã hội và tư duy ; trong tổng thể mọi sự vật và hiện tượng kỳ lạ trong quy trình, mọi quy trình tiến độ của sự vật hiện tượng kỳ lạ đó. Trong mỗi quy trình đổi khác đã hoàn toàn có thể bao hàm năng lực dẫn đến sự sinh ra tương thích với quy luật khách quan .

Xem thêm: Quan điểm toàn diện là gì? Cơ sở lý luận, nội dung và yêu cầu?

+ Trong tự nhiên : Tăng cường năng lực thích nghi khung hình trước sự đổi khác của thiên nhiên và môi trường Ví dụ : Người ở Miền Nam ra công tác làm việc thao tác ở Bắc thời hạn đầu với khí hậu đổi khác họ sẽ không dễ chịu nhưng dần họ quen và thích nghi. + Trong xã hội : Nâng cao năng lượng chinh phục tự nhiên, tái tạo xã hội, tiến tới mức độ ngày càng cao trong sự nghiệp giải phóng con người. Ví dụ : Mức sống của dân cư xã hội sau khi nào cũng cao hơn so với xã hội trước.

+ Trong tư duy : Khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn hơn với tự nhiên và xã hội.
Ví dụ: Trình độ hiểu biết của con người ngày càng cao so với trước đây.

– Tính phong phú, đa dạng và phong phú của sự tăng trưởng được biểu lộ ở chỗ : tăng trưởng là khuynh hướng tăng trưởng của sự vật hiện tượng kỳ lạ tuy nhiên mỗi sự vật hiện tượng kỳ lạ lại có quy trình tăng trưởng không giống nhau, sống sót ở những thời hạn, khoảng trống khác nhau, chịu những tác động ảnh hưởng khác nhau và sự tác động ảnh hưởng đó hoàn toàn có thể làm đổi khác khunh hướng quy trình tăng trưởng của sự vật, đôi lúc hoàn toàn có thể làm sự vật, hiện tượng kỳ lạ thụt lùi trong thời điểm tạm thời.

Đồng thời trong quá trình phát triển của mình, sự vật còn chịu sự tác động của các sự vật, hiện tượng khác, của rất nhiều yếu tố, điều kiện. Sự tác động đó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của sự vật, đôi khi có thể làm thay đổi chiều hướng phát triển của sự vật, thậm chí làm cho sự vật thụt lùi.

Xem thêm: Kiên trì là gì? Rèn luyện tính kiên trì để vươn tới thành công

Chẳng hạn, nói chung, ngày này trẻ nhỏ tăng trưởng nhanh hơn cả về sức khỏe thể chất lẫn trí tuệ so với trẻ nhỏ ở những thế hệ trước do chúng được thừa kế những thành quả, những điều kiện kèm theo thuận tiện mà xã hội mang lại. Trong thời đại lúc bấy giờ, thời hạn công nghiệp hóa và tân tiến hóa quốc gia của những vương quốc chậm tăng trưởng và kém tăng trưởng sẽ ngắn hơn nhiều so với những vương quốc đã triển khai chúng do đã thừa kế kinh nghiệm tay nghề và sự tương hỗ của những vương quốc đi trước. Song yếu tố còn ở chỗ, sự vận dụng kinh nghiệm tay nghề và tận dụng sự tương hỗ đó như thế nào lại nhờ vào rất lớn vào những nhà chỉ huy và nhân dân của những nước chậm tăng trưởng và kém tăng trưởng .

Xem thêm: Quy luật phủ định của phủ định và vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

Để khái quát nên đặc thù biến hóa của sự vật, hiện tượng kỳ lạ, Ăng-ghen đã viết rằng : ” Tư duy của nhà siêu hình chỉ dựa trên những phản đề tuyệt đối không hề dung nhau được, họ nói có là có, không là không. Đối với họ, một sự vật hoặc sống sót hoặc không sống sót, một hiện tượng kỳ lạ không hề vừa là chính nó lại là vừa cái khác, cái khẳng định chắc chắn và cái phủ định tuyệt đối diệt trừ nhau …. Ngược lại tư duy biện chứng là một tư duy mềm dẻo linh động, không còn biết đến những đường ranh giới tuyệt đối khắt khe, đến những cái “ hoặc là ” …. “ hoặc là ” … “ vô điều kiện kèm theo ” nữa ( kiểu như : “ hoặc là có, hoặc là không ”, hoặc sống sót, hoặc không sống sót ” ). Tư duy biện chứng thừa nhận trong những trường hợp thiết yếu bên cạnh cái “ hoặc là ” … hoặc là ” còn có cả cái “ vừa là …. Vừa là ” nữa. Chẳng hạn, theo quan điểm biện chứng, một vật hữu hình trong mỗi lúc vừa là nó, vừa không phải là nó, một cái tên đang bay trong mỗi lúc vừa ở vị trí A lại vừa không ở vị trí A, cái khẳng định chắc chắn và cái phủ định vừa loại trừ nhau vừa không hề lìa nhau được Theo Lênin : Muốn thực sự hiểu được sự vật cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu và điều tra tổng thể những mặt, những mối liên hệ và “ quan hệ gián tiếp ” của sự vật đó và ông cũng cho rằng : Phép biện chứng yên cầu người ta phải chú ý quan tâm đên tổng thể những mặt của mối quan hệ trong sự tăng trưởng đơn cử của những mối quan hệ đó.

3.2. Ý nghĩa phương pháp luận.

Nguyên lý về sự tăng trưởng là cơ sở lý luận khoa học để xu thế việc nhận thức quốc tế và tái tạo quốc tế. Theo nguyên tắc này, trong mọi nhận thức và thực tiễn cần phải có quan điểm tăng trưởng. Theo V.I.Lênin, “ … Lôgích biện chứng yên cầu phải xét sự vật trong sự tăng trưởng, trong “ sự tự hoạt động ” …, trong sự biển đổi của nó ”. Quan điểm tăng trưởng yên cầu phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, ngưng trệ, định kiến, trái chiều với sự tăng trưởng. – Nguyên lý về sự tăng trưởng chính là cơ sở lý luận khoa học để hoàn toàn có thể khuynh hướng được việc nhận thức quốc tế và tái tạo quốc tế. Theo như nguyên tắc này thì trong mọi nhận thức và trong thực tiễn cần phải có quan điểm về sự tăng trưởng. Để hoàn toàn có thể tăng trưởng được thì cần phải khắc phục được những tư tưởng bảo thủ, ngưng trệ, lỗi thời, định kiến, trái chiều với sự tăng trưởng. – Nguyên lý về sự tăng trưởng cho thấy trong hoạt động giải trí nhận thức và trong hoạt động giải trí thực tiễn của con người cần phải tôn trong quan điểm tăng trưởng tăng trưởng. Quan điểm này yên cầu khi nhận thức cũng như khi xử lý một yếu tố nào đó thì con người cần phải đặt chúng ở trạng thái động và nằm trong khuynh hướng chung của sự tăng trưởng. – Để nhận thức và xử lý được bất kỳ những yếu tố gì trong thực tiễn thì một mặt cần phải đặt sự vật theo khuynh hướng đi lên của nó. Phải nhận thức được tính quanh co, phức tạp trong quy trình tăng trưởng ( tức là phải có quan điểm nhã nhặn đơn cử trong nhận thức và xử lý những yếu tố của thực tiễn, tương thích với đặc thù phong phú và đa dạng, phong phú phức tạp của nó ). – Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, là quan điểm tổng lực, quan điểm tăng trưởng góp thêm phần xu thế, chỉ huy hoạt động giải trí nhận thức cũng như hoạt động giải trí thực tiễn tái tạo chính bản thân của con người .

Xem thêm: Chuyên chính vô sản là gì? Nhà nước chuyên chính vô sản theo Mác – Lênin

– Xem xét sự vật theo quan điểm tăng trưởng còn phải biết phân loại thành những quy trình tăng trưởng của sự vật thành những quy trình tiến độ. Trên cơ sở này tìm ra giải pháp nhận thức và những cách tác động ảnh hưởng tương thích nhằm mục đích thôi thúc sự vật tiến triển nhanh hơn hoặc là ngưng trệ sự tăng trưởng của nó tùy thuộc vào sự tăng trưởng đó có lợi hay là có hại so với đời sống của con người. – Vận dụng quan điểm về sự tăng trưởng vào hoạt động giải trí thực tiễn nhằm mục đích mục tiêu thôi thúc những sự vật tăng trưởng theo đúng như quy luật vốn có của nó yên cầu tất cả chúng ta cần phải tìm ra được những xích míc của sự vật qua hoạt động giải trí thực tiễn từ đó xử lý được xích míc và tìm ra được sự tăng trưởng. Phải khắc phục từ tư tưởng bảo thủ, định kiến, ngưng trệ, .. Phải đặt sự vật, hiện tượng kỳ lạ theo khuynh hướng đi lên. Quan điểm tăng trưởng góp thêm phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, ngưng trệ, định kiến trong hoạt động giải trí nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn. Với tư cách là những nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm tổng lực, quan điểm lịch sử vẻ vang – đơn cử, quan điểm tăng trưởng góp thêm phần khuynh hướng, chỉ huy hoạt động giải trí nhận thức và hoạt động giải trí thực tiễn tái tạo hiện thực, tái tạo chính bản thân con người. Song để thực thi được chúng, mỗi người cần nắm chắc cơ sở lý luận của chúng nguyên tắc về mối liên hệ phổ cập và nguyên tắc về sự tăng trưởng, biết vận dụng chúng một cách phát minh sáng tạo trong hoạt động giải trí của mình. Từ đó hoàn toàn có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm về sự tăng trưởng như sau :

– Thứ nhất, cần tích cực, chủ động nghiên cứu tìm ra được những mâu thuẫn trong mỗi sự vật, sự việc, hiện tượng để từ đó xác định được định hướng phát triển và những biện pháp giải quyết phù hợp.

Xem thêm: “>Lý thuyết Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ>

– Thứ hai, khi xem xét những sự vật, hiện tượng kỳ lạ thì cần đặt sự vật hiện tượng kỳ lạ đó trong sự hoạt động và tăng trưởng. Bởi sự vật không riêng gì như là cái mà nó đang có, đang hiện hữu trước mắt mà còn cần phải nắm được và hiểu rõ được khuynh hướng tăng trưởng, năng lực chuyển hóa của nó. – Thứ ba, cần phải có sự nhìn nhận, nhìn nhận khách quan so với sự vật hiện tượng kỳ lạ, không được xê dịch trước những quanh co, những phức tạp của sự tăng trưởng ở trong thực tiễn. – Kế thừa những thuộc tính, những bộ phận còn hài hòa và hợp lý của cái cũ nhưng đồng thời cũng phải nhất quyết loại quả những cái đã quá lỗi thời cản tở và gây ảnh hưởng tác động đến sự tăng trưởng. Vì trong tăng trưởng có sự thừa kế do đó cần phải dữ thế chủ động phát hiện, cổ vũ những cái mới, cái tương thích từ đó hoàn toàn có thể tìm cách thôi thúc để tăng trưởng cái mới, để cái mới chiếm đóng vai trò chủ yếu.

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Mon_31_Jan_2022_01:53:45_+0000 #