Kích cầu là gì? Định nghĩa, khái niệm


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Kích cầu là gì?

Tương tự: pum priming

1. Khái niệm

Tương tự : pum priming

 Kích cầu là kích thích nhu cầu tiêu dùng, tiêu thụ hàng hoá nhằm phát triển sản xuất, là biện pháp đẩy mạnh chi tiêu ròng của chính phủ (hay còn gọi tiêu dùng công cộng) để làm tăng tổng cầu, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Chính sách kích cầu (pum priming) là khoản chi tiêu của chính phủ được hoạch định để kích thích tổng cầu và thông qua hiệu ứng nhân tử, cơ chế tăng tốc để tạo ra mức gia tăng lớn hơn nhiều của thu nhập quốc dân. 

Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, chính phủ không phải tăng chi tiêu đến mức đủ để bù lại mức thâm hụt sản lượng (chênh lệch giữa sản lượng tiềm năng và sản lượng thực hiện), mà chỉ cần tăng chi tiêu đến mức đủ để tạo ra làn sóng lạc quan trong nền kinh tế. Làn sóng lạc quan này sẽ làm cho khu vực tư nhân chi tiêu nhiều hơn và nền kinh tế tiến tới trạng thái cân bằng toàn dụng.

Xem thêm: Đoàn viên ưu tú là gì?

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Xem thêm: Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới

Bạn đang đọc: Kích cầu là gì? Định nghĩa, khái niệm

2. Tiêu chí kích cầu

Một gói kích thích có hiệu suất cao thì phải bảo vệ tối thiểu ba tiêu chuẩn : kịp thời, đúng đối tượng người dùng và thời gian ngắn .

  • Kịp thời : là việc Chính phủ phải hành động nhanh chóng mà những biện pháp đưa ra còn phải có hiệu ứng ngay, tức là làm tăng chi tiêu của nền kinh tế.
  • Kích cầu phải đúng đối tượng : Gói kích cầu có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng chi tiêu và đầu tư của các đối tượng mà gói kích cầu nhắm đến.
  • Kích cầu chỉ trong ngắn hạn : Theo nguyên tắc này, gói kích cầu sẽ chấm dứt khi nền kinh tế đã được cải thiện. Thông thường, sau khi vượt qua suy thoái, nên thực hiện các biện pháp để giảm thâm hụt ngân sách. Nguyên tắc ngắn hạn có hai ý nghĩa: (1) gói kích cầu thực hiện trong ngắn hạn sẽ làm tăng hiệu quả gói kích cầu; (2) chỉ kích cầu trong ngắn hạn để không làm ảnh hưởng tới ngân sách trong dài hạn.

Người đăng: trang

Time: 2020-07-14 14:02:10

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Sun_30_Jan_2022_11:43:05_+0000 #