Công đoàn là gì? Vai trò của công đoàn với người lao động?


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

Công đoàn là một tổ chức đại diện cho người lao động và bảo vệ các quyền lợi của người lao động. Vậy công đoàn là gì, vai trò của công đoàn đối với người lao động như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này.

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị, xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được xây dựng trên cơ sở tự nguyện đại diện thay mặt cho người lao động cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội chăm sóc và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia vào quản trị kinh tế tài chính – xã hội ; tham gia thanh tra kiểm tra hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước .
Trên thực tiễn công đoàn là cụm từ liên tục được nhắc đến nhưng không phải ai cũng biết rõ về tổ chức triển khai này. Trong phần này chúng tôi sẽ lý giải đơn cử hơn về công đoàn là gì ?

Có thể hiểu một cách ngắn gọn công đoàn là tổ chức đại diện cho lợi ích của người lao động. Công đoàn hỗ trợ người lao động đàm phán với bên sử dụng lao động về mức tiền lương, giờ làm việc và các điều kiện làm việc khác.

Bạn đang đọc: Công đoàn là gì? Vai trò của công đoàn với người lao động?

Công đoàn xây dựng trên cơ sở tự nguyện được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, theo điều lệ của công đoàn Nước Ta và tương thích với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .

Công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai cấp cơ sở của công đoàn được xây dựng tại đơn vị chức năng sử dụng lao động có từ 5 công đoàn viên trở lên tự nguyện tham gia, gia nhập, được công đoàn cấp trên quyết định hành động công nhận .

Đặc điểm của công đoàn

Công đoàn có những đặc thù sau đây :
1 / Được xây dựng trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và thành phần tri thức ;
2 / Là một tổ chức triển khai chính trị – xã hội thuộc mạng lưới hệ thống chính trị của xã hội Nước Ta dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản ;
3 / Được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội khác chăm sóc, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động ;
4 / Thực hiện công dụng tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giải trí, quản trị của những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp ;
5 / Phổ biến giáo dục pháp lý cho người lao động trải qua phương pháp tuyên truyền, giáo dục, hoạt động người lao động nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, tuân thủ những lao lý của pháp lý, bảo vệ Nhà nước CHXHCN Nước Ta .

Công đoàn là tổ chức triển khai đại diện thay mặt cho ai ?

Công đoàn Nước Ta là tổ chức triển khai chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, đại diện thay mặt cho người lao động, chăm sóc và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động ; tham gia quản trị nhà nước, quản trị kinh tế tài chính – xã hội ; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động giải trí của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, doanh nghiệp về những yếu tố tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động ; tuyên truyền, hoạt động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp lý, kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn?

Sau khi chúng ta đã giải thích được câu hỏi Công đoàn là gì? thì một công việc quan trọng cần phải làm rõ đó là về Chức năng quan trọng nhất của Công đoàn.

Theo đó, Chức năng quan trọng nhất của công đoàn lúc bấy giờ là công đoàn thực thi công dụng đại diện thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi chính đáng của người lao động .
Sở dĩ, Công đoàn có công dụng trên là bởi lúc bấy giờ ở nước ta năng lượng quản trị của những cấp chính quyền sở tại chất lượng còn thấp, mạng lưới hệ thống cỗ máy Nhà nước vẫn còn sống sót quan liêu, một số ít bộ phận có thái độ lạnh nhạt trước quyền hạn của người lao động .
Bên cạnh đó, trong thực tiễn thực trạng tham ô, tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ vẫn còn diễn ra khá phổ cập tác động ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và đời sống của người lao động .
Chính vì lẽ đó, công đoàn là bên có đủ sức mạnh để đứng ra bảo vệ người lao động chống lại những biểu lộ xấu đi nói trên, một sự bảo vệ mà mang tích chất trọn vẹn khác hẳn với chính sách tư bản chủ nghĩa .
Tuy nhiên, cần phải quan tâm rằng công đoàn đứng ra triển khai công dụng này không có nghĩa là đấu tranh chống phá nhà nước, đấu tranh, đối kháng giai cấp .
Mà phải trên cơ sở tuyên truyền, hoạt động tập thể lao động, người lao động đoàn kết sức mạnh tham gia kiến thiết xây dựng quốc gia ngày một giàu mạnh hơn .
Đồng thời Công đoàn tôn trọng bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN với đặc thù Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đấu tránh xóa bỏ những thành phần có bộc lộ xấu đi, có thái độ lỗi thời tha hóa, có hành vi vi phạm những đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước .
Để triển khai tính năng trên, Công đoàn cần phối hợp với Chính quyền địa phương tương hỗ tìm kiếm việc làm và tạo điều kiện kèm theo việc làm cho người lao động ; triển khai tốt vai trò của mình so với người lao động theo lao lý pháp lý .
Công đoàn cần nhận thức rất đầy đủ khi thực thi công dụng này về những yếu tố như sau :
– Lợi ích của người lao động phải song song với quyền lợi của Nhà nước, sự sống sót của Nhà nước chính là sự bảo vệ quyền lợi cho người lao động .
– Mối quan hệ khăng khít giữ nhà nước và công đoàn trong việc thực thi công dụng, trong đó Nhà nước là người bảo vệ, Công đoàn là người bảo vệ nhờ đó nền tảng về quyền lợi của người lao động bộc lộ đúng thực chất cách mạng của Công đoàn Nước Ta từ xưa đến nay .

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công đoàn ?

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

– Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động khi giao kết, triển khai hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác với đơn vị chức năng sử dụng lao động .
– Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực thi thoả ước lao động tập thể .
– Tham gia với đơn vị chức năng sử dụng lao động thiết kế xây dựng và giám sát việc triển khai thang, bảng lương, định mức lao động, quy định trả lương, quy định thưởng, nội quy lao động .
– Đối thoại với đơn vị chức năng sử dụng lao động để xử lý những yếu tố tương quan đến quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .
– Tổ chức hoạt động giải trí tư vấn pháp lý cho người lao động .
– Tham gia với cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xử lý tranh chấp lao động .
– Kiến nghị với tổ chức triển khai, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm .
– Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm ; đại diện thay mặt cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền .
– Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động .
– Tổ chức và chỉ huy đình công theo pháp luật của pháp lý .
nhà nước pháp luật cụ thể Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta .

Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội

– Tham gia với cơ quan nhà nước thiết kế xây dựng chủ trương, pháp lý về kinh tế tài chính – xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo lãnh lao động và chủ trương, pháp lý khác tương quan đến tổ chức triển khai công đoàn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .
– Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật bảo lãnh lao động, thiết kế xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động .
– Tham gia với cơ quan nhà nước quản trị bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; xử lý khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo lao lý của pháp lý .
– Tham gia thiết kế xây dựng quan hệ lao động hài hoà, không thay đổi và văn minh trong cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .
– Tham gia thiết kế xây dựng và triển khai quy định dân chủ trong cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .
– Phối hợp tổ chức triển khai trào lưu thi đua trong khoanh vùng phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Xem thêm: Bigo Live là gì và Bigo Live tốt hay xấu

Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật

Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta có quyền trình dự án Bất Động Sản luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội .
Công đoàn những cấp có quyền yêu cầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến thiết xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chủ trương, pháp lý có tương quan đến tổ chức triển khai công đoàn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .

Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị

quản trị Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta, quản trị công đoàn những cấp có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia những phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của những cơ quan, tổ chức triển khai hữu quan cùng cấp khi bàn và quyết định hành động những yếu tố tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động .

Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

– Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, chủ trương, pháp lý về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách, chủ trương, pháp lý khác có tương quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động ; tìm hiểu tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp .
– Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây :
a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp phân phối thông tin, tài liệu và báo cáo giải trình những yếu tố có tương quan ;
b ) Kiến nghị giải pháp thay thế sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và giải quyết và xử lý hành vi vi phạm pháp lý ;
c ) Trường hợp phát hiện nơi thao tác có yếu tố ảnh hưởng tác động hoặc nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng con người người lao động, Công đoàn có quyền nhu yếu cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cá thể có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi ngay giải pháp khắc phục, bảo vệ an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động giải trí .

Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước tương quan đến Công đoàn, người lao động ; pháp luật của Công đoàn .
– Tuyên truyền, hoạt động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa truyền thống, trình độ, kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp lý, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .
– Tuyên truyền, hoạt động, giáo dục người lao động thực hành thực tế tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng .

Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở

– Công đoàn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tăng trưởng đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .
– Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cử cán bộ công đoàn đến cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp để tuyên truyền, hoạt động, hướng dẫn người lao động xây dựng, gia nhập và hoạt động giải trí công đoàn .

Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở

Ở cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp chưa xây dựng công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó nhu yếu .

Vai trò của công đoàn với người lao động?

Nội dung trên đã giải thích được công đoàn là gì? Trong nội dung của phần này sẽ nêu rõ hơn về vai trò của công đoàn với người lao động.

Xã hội lúc bấy giờ ngày càng tăng trưởng theo đó công đoàn có vai trò ngày càng quan trọng so với người lao động. Công đoàn có vai trò đại diện thay mặt, bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng cho người lao động, cho đoàn viên của công đoàn .

– Vai trò của công đoàn trong việc ký kết thỏa ước lao động tập thể

Nội dung của thỏa ước lao động tập thể gồm có những cam kết về việc làm, thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và yếu tố đóng bảo hiểm xã hội của người lao động .
Thỏa ước lao động tập thể chính là công cụ pháp lý mà công đoàn sử dụng để bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động .

– Vai trò của công đoàn trong việc bảo đảm về tiền lương cho người lao động

Điều mà những người lao động chăm sóc khi tham gia vào quan hệ lao động là tiền lương .
Để công đoàn cơ sở trong những doanh nghiệp thực thi tốt vai trò này tại Điều 57 của Bộ luật lao động có lao lý khi thiết kế xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động thì người sử dụng lao động phải tìm hiểu thêm quan điểm của Ban chấp hành công đoàn cơ sở .

– Vai trò của công đoàn trong việc tham gia giải quyết việc làm cho người lao động

Người sử dụng lao động được quyền tạm đình chỉ việc làm của người lao động trong trường hợp thiết yếu theo luật định .
Tuy nhiên, trước khi quyết định hành động tạm đình chỉ việc làm của người lao động, người sử dụng lao động phải tìm hiểu thêm quan điểm của Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Điều này khẳng định chắc chắn tổ chức triển khai công đoàn cơ sở là tổ chức triển khai của người lao động, đại diện thay mặt cho tập thể người lao động và bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động .

– Vai trò của công đoàn trong việc kỷ luật lao động và xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động bộc lộ trong bảng nội quy của doanh nghiệp do người sử dụng lao động phát hành. Tuy nhiên, người lao động lại là đối tượng người dùng hầu hết phải thực thi bản nội quy này .
Theo đó công đoàn với tư cách là đại diện thay mặt tập thể người lao động có quyền tham gia góp quan điểm thiết kế xây dựng dự thảo nội quy lao động. Trước khi phát hành nội quy lao động thì người sử dụng lao động phải tìm hiểu thêm quan điểm của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp .
Ngoài ra, trong quy trình thực thi nội quy, giải quyết và xử lý kỷ luật lao động, công đoàn cũng có vai trò tham gia, đơn cử là tham gia phiên họp giải quyết và xử lý kỷ luật lao động .
Như vậy công đoàn có vai trò rất quan trọng so với người lao động bảo vệ hài hòa quyền và quyền lợi hợp pháp của người lao động và bên sử dụng lao động .

Có nên tham gia công đoàn hay không?

Pháp luật lúc bấy giờ có pháp luật về quyền của người lao động thao tác trong những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp gia nhập và hoạt động giải trí công đoàn theo pháp luật. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm hoạt động người lao động gia nhập công đoàn .
Như vậy việc tham gia vào công đoàn là quyền của người lao động, người lao động hoàn toàn có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia vào công đoàn. Tuy nhiên với vai trò của công đoàn như đã nêu ở trên thì việc tham gia vào công đoàn so với người lao động là thiết yếu .

Kinh phí công đoàn như thế nào?

Theo lao lý tại Nghị định 191 / 2013 / NĐ-CP những đối tượng người tiêu dùng đóng kinh phí đầu tư công đoàn gồm :
– Các cơ quan nhà nước ;
– Tổ chức chính trị – xã hội ; tổ chức triển khai chính trị ; tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp ; tổ chức triển khai xã hội ;
– Các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập ;
– Doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính xây dựng hoạt động giải trí theo lao lý của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ;
– Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã xây dựng và hoạt động giải trí theo pháp luật của Luật hợp tác xã ;
– Các cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta có tương quan đến tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của công đoàn ;
– Các tổ chức triển khai khác có sử dụng lao động theo pháp luật của pháp lý về lao động .

Từ đó có thể thấy rằng các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị dù thành lập công đoàn hay không đều phải đóng kinh phí công đoàn.

Xem thêm: Big nghĩa Tiếng Việt là gì

Mức đóng kinh phí đầu tư công đoàn bằng 2 % quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương làm địa thế căn cứ đóng này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng người dùng phải đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý .

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp được những kiến thức cơ bản về công đoàn là gì, vai trò của công đoàn đối với người lao động và việc người lao động có nên tham gia vào công đoàn. Khi cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ theo số điện thoại 1900 6557.

>> >> > Tham khảo : Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog

Thu_30_Dec_2021_05:12:59_+0000 #