Xem Tuổi Chồng Nhâm Thân 1992 Lấy Vợ Canh Thìn 2000 Có Hợp Nhau Không


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

# Tuổi chồng

Năm: Nhâm Thân 1992
Mệnh: Kiếm phong Kim
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh: Thổ

# Tuổi vợ

Năm: Canh Thìn 2000
Mệnh: Bạch lạp Kim
Cung: Càn
Niên mệnh năm sinh: Kim

1. Về Mệnh
Mệnh chồng : Dương Kim – Mệnh vợ : Dương Kim => Bình Hòa (1 Điểm)

2. Về Thiên can
Thiên can chồng : Nhâm – Thiên can vợ : Canh => Tương Sinh (2 Điểm)

3. Về Địa chi
Địa chi chồng : Thân – Địa chi vợ : Thìn => Tam Hợp (2 Điểm)

4. Về Cung
Cung chồng : Cấn – Cung vợ : Càn => Thiên Y (2 Điểm)

5. Về Thiên mệnh năm sinh
Thiên mệnh năm sinh chồng : Thổ – Thiên mệnh năm sinh vợ : Kim => Tương Sinh (2 Điểm)

Tổng điểm
9 Điểm – Điểm này cao rất tốt, các bạn rất hợp nhau cố gắng vun đắp thêm nhé !

Bài viết Xem Tuổi Chồng Nhâm Thân 1992 Lấy Vợ Canh Thìn 2000 Có Hợp Nhau Không đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Wap102.Com.

Thu_13_Feb_2020_08:46:28_+0000 #