|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉️ ——————— Bản dịch của B612 Planet -…


Video đang hot


BẤM ĐỂ XEM

|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉
———————
Bản dịch của B612 Planet – Học tập & Giải trí/ Vui lòng không tự ý repost!
————-
Khi được thầy cô hoặc cấp trên giao 1 nhiệm vụ, bạn sẽ triển khai như thế nào? Thử suy nghĩ và cho mình biết bạn thường làm theo cách nào trong 2 cách dưới đây nhé:

✖Cách làm thông thường: Nghĩ qua 1 chút rồi bắt tay vào làm ngay. Trong quá trình thực hiện phát sinh vấn đề gì thì cầu cứu trợ giúp sau!
=> Tiến độ chậm, không hiệu quả. Thậm chí, không làm đúng yêu cầu hay không đạt được hiệu quả như thầy cô/cấp trên mong muốn, và đương nhiên bạn sẽ phải làm lại.
Lần sau làm lại nhiệm vụ tương tự bạn vẫn làm sai.
Đôi khi sát deadline mới bắt đầu làm.

✔Thực hiện theo 5 bước để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ 1 cách hiệu quả, thông minh:
=> Tiết kiệm thời gian, đúng yêu cầu, hiệu suất cao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ hiểu tại sao mình hoàn thành tốt hoặc không!
Các bước chi tiết các bạn có thể xem ở ảnh đính kèm dưới đây!
—————————–
Nguồn: http://xhslink.com/orWqYe
|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...|RED| KHI ĐƯỢC GIAO MỘT NHIỆM VỤ BẠN SẼ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO⁉ ——————— Bản dịch của B612 Planet -...

Nguồn : Weibo Việt Nam

Tue_07_Dec_2021_10:00:29_+0000 #